Gemeente Bergen I MBO I Per direct I Juridisch I Administratief

Meewerkstage: MBO 4 Juridisch Administratief & Analyse

Opdrachtgever
Gemeente Bergen
Gemeente
Bergen
Niveau
MBO4
Vakgebied
Overig
Uitvoerend
Soort stage
Meewerkstage

Wil jij stage lopen bij de Gemeente Bergen? Onderstaand kun je jouw werkzaamheden vinden: 

  1. Lopende handhavingszaken (ongeveer 100 zaken) in het digitale zaakregistratiesysteem (Roxit’s SquitXO)  registreren en de inrichting van dit zaaksysteem optimaliseren

Tijdens deze opdracht krijgen studenten inzicht in 100 uiteenlopende lopende handhavingszaken op het gebied van openbare orde en omgevingsrecht. Het proces en de diverse stappen die in deze zaken doorlopen zijn dienen in het zaakregistratiesysteem geregistreerd te worden. Daarbij dient bezien te worden op het aantal stappen dat in dit registratiesysteem gezet dient te worden naar beneden bijgesteld kan worden  en het nog beter gaat aansluiten bij de praktijkwensen.

  1. Drank- en horecavergunningen dossiers actualiseren en op orde maken, locaties in de praktijk bezoeken en omvang van terrassen registreren

De vergunningsdossiers dienen geactualiseerd te worden. Dit betekent met name archiefonderzoek en inventariserende controles in de praktijk.

  1. Systematisch nalopen van luchtfoto’s van verschillende jaargangen om gebieden op illegale bebouwing en ernstige overtredingen van het omgevingsrecht te scannen

Hiervoor dient aan de hand van de bij ons beschikbare luchtfoto’s in combinatie met het digitale vergunningsysteem onderzocht te worden op welke locaties er illegaal gebouwd is of zich andere in het oog springende overtredingen van het omgevingsrecht voordoen (de meest ernstige overtredingen waarop gelet dient te worden zijn in het handhavingsprogramma omschreven)

  1. Analyse van alle gemeentelijke verordeningen op ruimtelijke relevante onderdelen om te verwerken in een toekomstig Omgevingsplan

De introductie van de Omgevingswet die eraan zit te komen noodzaakt op termijn tot het opstellen van omgevingsplannen. Hiervoor dienen alle gemeentelijke verordeningen op het gebied van het Omgevingsrecht doorlopen te worden op ruimtelijk relevante onderdelen. De gemeente Deventer heeft hier een pilot voor uitgevoerd: https://omgevingswet.deventer.nl/omgevingsplan-3/omgevingsplan). Een dergelijk exercitie dient ook hier uitgevoerd te worden.

Heb je vragen over deze stagevacature en/of wil je reageren? Mail dan naar: info@hettalentenbureau.nl 

Reactieformulier