D&D zoekt een (technische) stagiair bedrijfskunde voor RI&E

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

Opdrachtgever
D&D Mechatronics
Gemeente
Boxmeer
Niveau
HBO
Vakgebied
Techniek
Soort stage
Meewerkstage
Stagevergoeding:
Ja

Stage opdracht: uitvoeren Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

 • Opdrachtgever: D&D Mechatronics www.d-d.nu

 • Gemeente: Boxmeer

 • Vakgebied / Opleidingsrichtingen: (Technische) Bedrijfskunde / MER

 • Soort stage: Meewerkstage

 • Stagevergoeding: Ja

 • Periode:    nader overeen te komen

 • Stage of afstudeeropdracht: Stage

 • Tijdsduur: 6 maanden  

 • Opleidingsniveau: HBO

 • Taal: Nederlands

D&D Mechatronics is gespecialiseerd in de productie van: testapparatuur, PCB prototyping, carriers en mechanische onderdelen voor de elektronica industrie. 

D&D denkt graag met haar klanten mee en maakt op een flexibele en professionele manier oplossingen op maat. Het in 2002 opgerichte D&D Mechatronics staat voor openheid, kwaliteit en vertrouwen. Daarnaast geeft het bedrijf veel aandacht aan nieuw talent en biedt daarom veel kansen voor stagiaires en afstudeerders.

D&D Mechatronics werkt voor de volgende markten: electronic, medical applications, telecommunication, automotive, security, semiconductor, aerospace en de home automation industrie.

Waarom een RI&E
Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen.

De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voor komen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E dient te bestaan uit:                                                                                          

Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht door werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangere, jeugdigen en ouderen).

 • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.

 • De prioritering van de risico's.

 • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

Plan van Aanpak                                                                                                                         

Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken.

Toetsing                                                                                                                                                  

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schijven een advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak.

Wat bieden wij?

 • Een interessante en afwisselende stage binnen een jong en dynamisch team.

 • Een open en informele werksfeer waar eigen initiatieven en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn;

 • Een gepaste stagevergoeding;

 • Je leert zowel zelfstandig als in een team te werken;

 • Je leert de verschillende werkzaamheden goed te organiseren en de juiste prioriteiten te stellen. 

 • Interesse? Neem dan contact op met Het Talentenbureau: 085-0640641 of mail naar info@hettalentenbureau.nl 

Reactieformulier