Dagbesteding Roggy

Gemeente Cuijk | MBO / HBO | Analyse/Onderzoek, Marketing / Sales / Communicatie, Overig | Onderzoek/advies | Nader te bepalen

Wat is Dagbesteding Roggy?

De Roggy is een gezellige dagbesteding voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (visuele, auditieve en/of motorische beperkingen, beginnende dementie, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, lichte gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen).